onscroll=function (){ if(show_process==0 && more_images_num >0 && images_group_index < more_images_num){ var showflag=isMoreShow(); if(näytä lippu){ asiakirja.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more'; showMoreImages();//显示更多的图片 asiakirja.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more advert_hide'; }muu{ asiakirja.getElementById("advert_images_more").className='advert_images_more advert_hide'; } } } /** * 显示更多的图片 */ function showMoreImages(){ show_process=1; var contentbox=dokumentti.getElementById("mainoskuvat_luettelon_kohde"); var index=images_group_index+1; if(indeksi < lisää_kuvien_määrä){ var images=more_images[index]; kuvia.forEach(item=>{ var lis=asiakirja.createElement('div'); lis.className="advert-grid-item"; var link=dokumentti.createElement('a'); linkki.otsikko=tuote.alt; linkki.href=tuote.linkin_url; linkki.tietojoukko.src=tuote.src; linkki.tietojoukko.alt=tuote.alt; linkki.className='mainoksen_kuvalinkki'; linkki.innerHTML='
'; lis.appendCild(linkki); sisältölaatikko.liitäLapsi(on); ladataan kuvaa (linkki, kohde.src, item.alt); }); images_group_index=indeksi; } show_process=0; } /** * 加载图片 * @param obj * @param src * @param alt */ function loadingImage(obj,src,alt){ var img=new Image(); img.onload=function (){ obj.innerHTML=""; obj.appendChild(this); } img.src=src; img.alt=alt; } /** * 更多的图标是否显示出来了 * @palauttaa {boolean} */ function isMoreShow(){ anna offsetTop = asiakirja.getElementById("advert_images_more").offsetTop;//元素距离顶部的距离 anna pageYOffset = ikkuna.pageYOffset;//整个页面顶部滚动的高度 anna innerHeight = ikkuna.innerHeight;//网页可见的高度 if(offsetTop-pageYOffset < innerHeight){ palauttaa tosi; }muu{ palauttaa väärä; } } /** * 显示选择菜单 */ function showAllMenu(){ anna korkeus = asiakirja.kehon.scrollHeight; asiakirja.getElementById("advert_menu_all").className="mainosvalikko_kaikki"; asiakirja.getElementById("advert_bg").className="advert_bg"; asiakirja.getElementById("advert_bg").tyyli.korkeus = korkeus; konsoli.tukki(korkeus); } /** * 隐藏选择菜单 */ function hideAllMenu(){ asiakirja.getElementById("advert_menu_all").className="advert_menu_all advert_hide"; asiakirja.getElementById("advert_bg").className="advert_bg advert_hide"; } //----初始化数据--------------- //ikkuna.onload=function (){ var content=document.getElementById("advert_moredata").arvo; more_images=JSON.jäsentää(sisältö); more_images_num=more_images.pituus; var objs=asiakirja.getElementsByClassName("mainoksen_kuvalinkki"); for(var i=0;i< objs.pituus;i++){ var item=objs[i]; var alt=tuote.tietojoukko.alt; var src=tuote.tietojoukko.src; loadingImage(kohde,src,alt); } // }